architecture, blueprint, floor plan

Praktikavõimalus ehitussektori ettevõttes

Võru- ja Põlva maakonna noortele, kes on huvitatud tulevikus töökohast ehitussektoris, on võimalus minna praktikale ehitusjärelevalve teenust pakkuvasse ettevõttesse.

Mida see teenus ja töö endast lähemalt kujutab?

Enne ehitusprotsessi algust peab kinnisvara omanik otsustama, kellelt tellida omanikujärelevalve teenus. See teenus on seaduse poolt nõutud , et tagada hoonete korrektne kvaliteet ja vastavus ehitusprojektile. Rohkem infot seaduse kohta: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027

Omanikuhalduse eesmärk on tagada:

1) ehitusprojekti valmimine vastavalt tähtaegadele;
2) arenduse kohta spetsiaalsete aruannete koostamine;
3) arendustööde õiguspärane olemus.

Omanikujärelevalvet tuleks praktiseerida alates arenduskatsete algusest, et saada kasutusluba. Järelevalvet tuleb kohaldada kõigis hoonete asukohtades, kus tööd lõpetavad ehitised.

Meie haldusasutuste kliendid on eraldatud majade, majavõrkude ja naabrusespetsialistide omanikud (ühiskonstruktsioonid, lasteaiad, koolid, erakorralise meditsiini kliinikud jne), ärikliendid (äri-, varumis- ja monteerimisstruktuurid) ning põhiarendusega töötavad lepingulised töötajad ( olulised arenguorganisatsioonid).

Uute struktuuride, ümberkujundamise, laiendamise ja ümberkujundamise töö jaoks on vajalik omanikujärelevalve. Kõigil plaani alusel välja töötatud struktuuridel peab olema omanikuhaldus ja oluline kasutusluba. Direktor kas sõelub arenduseks vajalike dokumentide valmiduse või seadistab need üles.

Enne naabrusvalitsuselt kasutuslubade taotlemise algust on ülemuse kohustus kinnitada allkirjaga elutähtsate aruannete olemasolu ja nende kooskõla vajadustega. Struktuuri kasutamise kinnitamine on naabrusvalitsuse avaldus, et struktuur on välja töötatud planeeringuga ja seda kiputakse kavandatud põhjusel kasutama.